ads_ 728x90
ชุดเคลื่อนที่เร็ว จ.ร้อยเอ็ด บุกจับร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ผิดกฎหมายพบเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ร้อยเอ็ด...ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี ว่า มีร้านเกมส์ / อินเตอร์เน็ต ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด เปิดให้บริการแก่เด็ก / เยาวชน ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.รอ. จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ "พิทักษ์สาเกต" โดยชุดเคลื่อนที่เร็ว บก.อส.จ.รอ. อำนวยการโดย นายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.รอ. ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ปจ.รอ. ฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองร้อยเอ็ด อำนวยการโดยนายไพรัช หอมกลิ่น นอภ.เมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบร้านเกมส์ / อินเตอร์เน็ต ที่ถูกร้องเรียน ปรากฏมีการกระทำความผิดโดยปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เข้าใช้บริการก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๒ ร้าน ได้แก่ ร้านติ๊ก แอนด์ แต๊ป อินเตอร์เน็ต สาขา ๒ และร้านจูเนียร์ เกมส์

๒. ได้นำผู้ดูแลร้านทั้ง ๒ ร้าน มาบันทึกการจับกุม ณ ที่ทำการปกครอง อ.เมืองร้อยเอ็ด และนำส่ง พงส.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ที่เข้าใช้บริการ จำนวน ๗ คน ได้เชิญผู้ปกครองมารับทราบและรับตัวกลับ

 

ที่มา: ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด @ไลน์ ห้องข่าวธวัชชัย